Јавне набавке

План јавних набавки

Јавне набавке

Отворени поступак 02-01/2020 - Набавка уља за ложење нискосумпорно гориво-специјално НСГ

  • 03.02.2020.

ЈНМВ 01-01/2020 - Услуге ангажовања људских ресурса за потребе спровођења пројеката у СЦ Соко

  • 03.02.2020.

ЈНМВ 01-07/2019 - Организација манифестације „Украјински Гранд циркус на леду“ у Сомбору

  • 31.10.2019.

ЈНМВ 01-06/2019 - Организација манифестације City Games 2019 (поновљени поступак)

  • 11.07.2019.

Отворени поступак ЈН 02-02/2019 - Замена стаклене браварије на Затвореном градском базену

  • 19.06.2019.

ЈНМВ 01-05/2019 - Санација енергетских губитака и побољшање енергетске ефикасности унутрашње расвете на затвореном базену

  • 25.04.2019.

ЈНМВ 01-04/2019 - Текуће одржавање помоћних објеката на отвореном базену – замена облога кровних равни

  • 08.04.2019.

ЈНМВ 01-03/2019 - Услуге чишћења, одржавања објеката и дезинфекције, дезинсекције и дератизације

  • 28.02.2019.

Отворени поступак ЈН 02-01/2019 - Набавка уља за ложење "Нискосумпорно гориво специјално-НСГ"

  • 08.02.2019.