Објекти

class

Шаховски дом

  • Читаоничка 9, Сомбор

Шаховски дом је лоциран у центру града Сомбора у Читаоничкој улици број 9. Зграда и двориште обухватају површину од 1.034 m2. Површина пословног простора је око 210 m2.

Корисник објекта је Сомборски шаховски клуб који у објекту има опремљене просторије у којима се одвијају шаховска такмичења и званични турнири.