Objekti

class

Šahovski dom

  • Čitaonička 9

Šahovski dom je lociran u centru grada Sombora u Čitaoničkoj ulici broj 9. Zgrada i dvorište obuhvataju površinu od 1.034 m2. Površina poslovnog prostora je oko 210 m2. Korisnik objekta je Somborski šahovski klub koji u objektu ima opremljene prostorije u kojima se odvijaju šahovska takmičenja i zvanični turniri.