Sportski centar „Soko“ Sombor

Sportski centar „Soko“ Sombor

Klizalište

U zimskom periodu godine u dvorištu Sokolskog doma postavlja se mobilno klizalište dimenzija 15 × 30 metara sa zaštitnom ogradom. Kapacitet klizališta je 130 klizača. Formirana ledena ploča zadržava svoj kvalitet do temperature od 12 °C.

Na klizalištu je moguće iznajmiti klizaljke a klizačima su na raspolaganju klizaljke sa brojevima od 26 do 50.

© 2014 Sportski centar „Soko“ Sombor web design & development Tacit