Термини

Градска хала "Мостонга"

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00-09:00
 • 08:30-10:00
  ФК Раднички 1912
 • 08:30-09:30
  ФК Спектар
 • 09:30-10:30
  ФК Жак
 • 08:30-10:00
  ФК Раднички 1912
 • 08:30-09:30
  ФК Спектар
 • 09:30-10:30
  ФК Жак
 • 08:30-10:30
  ФК Раднички 1912
09:00-10:00
10:00-11:00
14:00-15:00
 • 14:00-15:00
  ФК Спектар
 • 14:00-15:00
  ФК Жак
 • 14:00-15:00
  ФК Раднички 1912
 • 14:00-15:00
  ФК Жак
 • 14:00-15:00
  ФК Раднички 1912
15:00-16:00
 • 15:00-16:00
  ФК Раднички 1912
 • 15:00-16:00
  ФК Раднички 1912
 • 15:00-16:00
  ФК Спектар
 • 15:00-16:00
  ФК Раднички 1912
 • 15:00-16:00
  ФК Спектар
16:00-17:00
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-19:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-19:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
17:00-18:00
18:00-19:00
 • 18:00-20:30
  МРК Сомборелектро
 • 20:30-22:00
  ЖРК Раванград
 • 18:00-20:00
  ЖРК Раванград
 • 18:00-20:00
  МРК Сомборелектро
19:00-20:00
 • 18:00-20:30
  РК Сомбор
 • 20:30-22:00
  РК Раванград
 • 18:00-20:30
  РК Сомбор
 • 20:30-22:00
  РК Раванград
20:00-21:00
 • 20:00-21:30
  МРК Сомборелектро
 • 21:30-23:00
  КК Џокер
 • 20:00-21:30
  ЖРК Раванград
 • 21:30-23:00
  КК Џокер
21:00-22:00
22:00-23:00
 • 22:00-23:00
  КМФ Сомбор
 • 22:00-23:00
  КК Сомбор
 • 22:00-23:00
  КМФ Сомбор
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
08:00-09:00
 • 08:00-14:00
  Настава физичког васпитања
 • 08:00-14:00
  Настава физичког васпитања
 • 08:00-14:00
  Настава физичког васпитања
 • 08:00-14:00
  Настава физичког васпитања
 • 08:00-14:00
  Настава физичког васпитања
09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
16:00-17:00
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
 • 16:00-18:00
  Рекреација
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
 • 19:00-20:00
  КК Сомборац
 • 19:00-21:00
  КК Џокер
 • 19:00-20:00
  КК Сомборац
 • 19:00-21:00
  КК Џокер
20:00-21:00
 • 20:00-23:00
  КК Џокер
 • 20:00-23:00
  КК Џокер
 • 20:00-23:00
  КК Џокер
21:00-22:00
 • 21:00-23:00
  КК Сомбор
 • 21:00-23:00
  ОК ЦВС
22:00-23:00
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
17:00-18:00
 • 17:00-18:30
  СТК ЖАК
 • 18:30-20:30
  БК Сомбор
18:00-19:00
 • 18:30-20:30
  БК Сомбор
 • 18:30-20:30
  БК Сомбор
19:00-20:00
 • 19:00-20:00
  КК Раванград
 • 19:00-20:00
  КК Раванград
20:00-21:00
 • 20:00-21:30
  СТК ЖАК
 • 20:00-21:30
  СТК ЖАК
21:00-22:00
 • 21:00-23:00
  КБК Кобра
 • 21:00-23:00
  КБК Кобра
 • 21:00-23:00
  КБК Кобра
22:00-23:00
Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
18:00-19:00
 • 18:30-20:30
  РК Раднички
 • 20:30-22:30
  ЈК Бачка
 • 18:30-20:30
  ЈК Бачка
 • 20:30-22:30
  РК Раднички
 • 18:30-20:30
  РК Раднички
 • 20:30-22:30
  ЈК Бачка
 • 18:30-20:30
  ЈК Бачка
 • 20:30-22:30
  РК Раднички
 • 18:30-20:30
  РК Раднички
 • 20:30-22:30
  ЈК Бачка
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

ЗАТВОРЕНИ ГРАДСКИ БАЗЕН

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак Субота Недеља
06:00-09:00
 • 06:00-09:00
  Пливачки клубови
 • 06:00-09:00
  Пливачки клубови
 • 06:00-09:00
  Пливачки клубови
 • 06:00-09:00
  Пливачки клубови
 • 06:00-09:00
  Пливачки клубови
09:00-13:00
 • 09:00-18:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-18:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-18:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-18:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-18:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-16:30
  Термин за грађанство
 • 09:00-16:30
  Термин за грађанство
13:00-16:30
16:30-18:30
 • 16:30-18:00
  ДПА Сомбор
 • 18:00-19:30
  ВК Полет
18:30-19:30
 • 18:30-19:30
  Комерцијални термин
 • 18:30-19:30
  Комерцијални термин
 • 18:30-19:30
  Комерцијални термин
 • 18:30-19:30
  Комерцијални термин
 • 18:30-19:30
  Комерцијални термин
18:30-21:30
 • 18:30-21:30
  ПК Полет
 • 18:30-21:30
  ПК Феникс
 • 18:30-21:30
  ПК Сомбор
 • 18:30-21:30
  ПК Полет
 • 18:30-21:30
  ПК Феникс
 • 18:30-21:30
  ПК Сомбор
 • 18:30-21:30
  ПК Полет
 • 18:30-21:30
  ПК Феникс
 • 18:30-21:30
  ПК Сомбор
 • 18:30-21:30
  ПК Полет
 • 18:30-21:30
  ПК Феникс
 • 18:30-21:30
  ПК Сомбор
 • 18:30-21:30
  ПК Полет
 • 18:30-21:30
  ПК Феникс
 • 18:30-21:30
  ПК Сомбор
 • 20:00-00:00
  Термин за грађанство -
  ноћно купање
21:30-00:00
 • 21:30-23:00
  ВК Полет
 • 21:30-23:00
  ВК Полет
 • 21:30-23:00
  ВК Полет
 • 21:30-23:00
  ВК Полет
 • 21:30-23:00
  ВК Полет